Çevre raporu 2022

Çevre raporunun ilk baskısı yayınlandı!

Rossi Grubu'nun tüm çalışanlarının profesyonelliği ve özverisi sayesinde müşteriler, tedarikçiler, toplum ve tüm paydaşlar için değer yaratmamızı sağlayan sürekli gelişimin bir fotoğrafı. 

pdf-document

ÇEVRE RAPORUNU OKUYUN

Alternatif haberler